pcl
11 مهر 1401 - 11:10

ممنوعیت دولت از باشگاه‌داری حرفه‌ای

راستینه گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس، دولت را از تصدی‌گری، تیم‌داری و مالکیت در بحث ورزش حرفه‌ای ممنوع کرد. احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه اخیر کمیسیون ادامه رسیدگی به لایحه نظام جامع باشگاهداری در دستورکار کمیسیون قرار داشت که تعداد دیگری از مواد این لایحه به تصویب اعضای کمیسیون رسید. وی افزود: اعضای کمیسیون فرهنگی در مصوبه خود تصدی‌گری، تیم‌داری و مالکیت در بحث ورزش حرفه‌ای را برای دولت ممنوع کردند. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس این مصوبه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حق تیم‌داری و باشگاهداری در سطح حرفه‌ای ورزش را ندارند. راستینه بیان کرد: در بحث حمایت از ورزش اعضای کمیسیون در جریان بررسی لایحه نظام جامع باشگاهداری مصوب کردند ۲۰ درصد فضای ورزشی که بخش خصوصی برای آن درخواست ایجاد باشگاه می‌کند در قالب فضای تجاری معاف از عوارض تجاری بوده و پروانه آن صادر می‌شود که این کار با هدف حمایت از بخش خصوصی در حوزه باشگاه‌داری انجام می‌شود. باشگاه خبرنگاران جوانسیاسیمجلس
شناسه خبر: 765925